Ytringsfrihet

Joda, vi er for ytringsfrihet. Litt i hvert fall.

Hvorfor setter den norske befolkning ytringsfriheten lavere enn andre hensyn?

En rapport om ytringsfrihetens status i Norge som nylig ble lagt fram viser at andre demokratiske verdier enn ytringsfrihet blir prioritert høyere blant folk flest. Ytringsfriheten bør i folks øyne vike for andre hensyn som veier tyngre: Å hindre mobbing og trakassering, å verne privatlivet, å beskytte barn og unge, kampen mot rasisme, kampen mot terror, og andre gode formål. «Befolkningens vilje til begrensninger i ytringsfriheten er generelt svært stor» heter det i rapporten som er utgitt av Fritt Ord i samarbeid med flere forskningsinstitusjoner.

Nå er det faktisk slik at ytringsfriheten er grunnleggende for alle andre demokratiske verdier. Hvis ikke samfunnet garanterer enhver borger retten til å ytre seg fritt, uten frykt for sanksjoner fra myndighetene, så ryker hele forutsetningen for å bygge det gode samfunn. Ytringsfriheten er «samfunnskonstituerende», slik Ytringsfrihetskommisjonen uttrykte det i 1999.

Vel er det slik at ytringsfriheten kan komme i konflikt med andre verdier i samfunnet. Men den kan ikke beskjæres og reduseres så snart vi møter ytringer som vi misliker og som er skadelige, krenkende eller tåpelige. Riktignok må ytringsfriheten i noen grad reguleres for å hindre de aller mest alvorlige skadevirkningene – for skadevirkninger av ytringer kan i enkelte tilfeller være svært store. Men i en slik avveining må likevel ytringsfriheten betraktes som overordnet andre samfunnsverdier.  I en dom fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg heter det at «The Court is faced not with the choice between two conflicting principles, but with the principle of freedom of expression that is subject to a number of exceptions which must be narrowly interpreted».

Hvorfor setter den norske befolkning ytringsfriheten lavere enn andre hensyn? Det finnes sikkert flere årsaker til dette. Jeg tror en av årsakene ligger i en manglende evne til å skille lov og etikk. Det vi ikke liker, det må forbys. Mange ser ikke andre muligheter. Loven blir det eneste virkemidlet for å regulere menneskelig adferd. Men burde vi ikke også ha litt tro på den diskusjonen som foregår i et åpent samfunn, og som i seg selv etablerer normer og standarder for menneskers adferd og moral? Det finnes mange andre muligheter til å bekjempe ytringer vi ikke liker enn å forby dem. Vi kan protestere og polemisere, kritisere og konfrontere, bebreide og bestride, latterliggjøre og harselere, opponere og irettesette, ta avstand fra og refse. Men ikke forby. Den pågående jussifiseringen av samfunnet er spesielt farlig på ytringsfrihetens område.

Når befolkningen setter ytringsfrihetens lavere enn andre hensyn, har det også andre årsaker. En årsak er den høye tilliten til myndigheter og offentlige institusjoner som preger vårt samfunn. Mange ser ut til å akseptere en omfattende overvåkning av individers privatliv og kommunikasjon med andre mennesker, ikke minst når dette begrunnes med «kampen mot terror».  Jfr debatten om datalagringsdirektivet, og om amerikanske NSA som vil hente inn data fra det meste av sosiale medier verden rundt. Men også her vil en nedvurdering av det individuelle menneskets rett til å ytre seg fritt, uten innblanding eller overvåkning, lett gjøre større skade enn nytte.

En tredje årsak til befolkningens manglende sans for ytringsfrihet kan henge sammen med folks lave tillit til mediene. I vårt land er det først og fremst medieinstitusjonene som engasjerer seg i kampen for ytringsfrihet og som drar i gang diskusjoner om dette. Når folk ser hvordan mediene selv bruker sin ytringsfrihet, kan noen kanskje tenke at dette spørsmålet er ikke så viktig.

Fritt Ords monitorprosjekt «Status for ytringsfriheten i Norge» er svært interessant. Rapporten som nå er kommet, som er den første av flere, dokumenterer viktige trekk ved det norske samfunnet i 2014.  Noen av funnene ble for øvrig også presentert i en kronikk i Aftenposten nylig.

Reklamer

Kategorier:Ytringsfrihet

Tagged as: ,

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s