Presseetikk

Til slutt ble det enighet i PFU

Årets første møte i Pressens Faglige Utvalg fant sted i dag. Utvalget hadde sju saker til behandling. Fire av dem ble drøftet og avgjort for åpent kamera slik at vi alle kunne følge med. Det vil si: Bare tre av sakene ble avgjort for åpent kamera. Den fjerde ble såpass vanskelig at utvalget måtte avslutte den åpne behandlingen av saken og gå en ny runde etter at kameraene var slått av.

Uenigheten i utvalget var stor. Da tv-overføringen ble avsluttet, lå det an til en delt uttalelse der de sju medlemmene delte seg ikke bare i to men i tre fraksjoner. Hva som skjedde etter at kamera var slått av vet vi ikke. Men i løpet av kort tid var uenigheten forsvunnet, og det hele endte med en enstemmig uttalelse der Finnmark Dagblad «etter en samlet vurdering» ble felt for brudd på Vær Varsom-plakaten.

Uttrykket «etter en samlet vurdering» har tidligere være en standardformulering for en kategori frikjennende uttalelser fra PFU, der utvalget har vært i tvil om frifinnelsen. Formuleringen har vært kjennetegn på en fjerde kategori av PFU-kjennelser. I tillegg til rene «Brudd» og «Ikke brudd» har utvalget jevnlig konkludert med «kritikk» som en mildere form for brudd, og «ikke brudd etter en samlet vurdering» som er en frikjennelse under en viss tvil. Formuleringen signaliserer at her er det ting å sette fingeren på, men ikke tilstrekkelig til å felle den innklagede redaksjonen.

Det bryter altså med en sterk PFU-tradisjon at uttrykket «en samlet vurdering» nå blir brukt i en fellende uttalelse. Formuleringen er trolig ment å dempe fellelsen. Den gjør fellelsen mildere – og vi kan spørre hva som er forskjellen mellom dette og kategorien «kritikk».

Det er for øvrig lett å forstå hvorfor PFU fikk så store problemer med denne saken i dag. Den innklagede saken er en stor og flott gravesak fra Finnmark Dagblad. Redaksjonen i Finnmark Dagblad har avslørt at rektorer og skoletopper i Finnmark bruker sjokkerende mye penger på å reise verden rundt. Ved å benytte seg av retten til innsyn i offentlige dokumenter og ved å grave fram et solid skriftlig kildemateriale klarte den lille redaksjonen å dokumentere et forbruk av offentlige midler som det bør settes et kritisk søkelys på. I en tid da skolene i fylket er rammet av innsparinger og budsjettkutt, har skoletoppene fortsatt med å bruke store summer på flotte reiser for seg selv.  bilde4

Men dessverre inneholdt reportasjen i Finnmark Dagblad noen små faktaopplysninger som ikke var korrekte. Og verre: Det viser seg også at noen av de rektorene som henges ut ved navn, ikke er blitt kontaktet og ikke har fått anledning til å gi sin versjon av saken. Det første er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om kildekritikk og kontroll av opplysninger, det andre er brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Så sitter PFU-medlemmene der og skulle nok gjerne ønske at de kunne gi anerkjennelse og oppmuntring til den lille redaksjonen i Finnmark som har gjort en så god jobb. Det er jo ikke ofte vi ser at små lokale redaksjoner tar sitt samfunnsoppdrag på alvor og griper fatt i saker som dette. De aller fleste skygger unna slike saker – de har ikke ressurser, de har ikke journalistisk kompetanse, de har ikke mot. Men Finnmark Dagblad gjør det – og så skal de straffes med en fellelse i PFU? Det vil sende et signal til andre små redaksjoner: Hold dere unna denne type saker, ellers havner dere fort på PFUs årsstatistikk over aviser med dårlig etikk.

Dette var PFUs dilemma. Det ble forsterket av at klageren, som er opplæringssjef i Finnmark Fylkeskommune og altså fylkets øverste ansvarlige for skolesektoren, slett ikke medvirket til å belyse saken, snarere tvert imot. Hun la bare på telefonen når journalisten fra Finnmark Dagblad ringte. I dag ble hun premiert med seier i PFU.

Men redaksjonens brudd på Vær Varsom-plakaten er ikke til å komme fra. PFU kunne ikke la være å påtale dette. Talende i så måte er at når en av de omtalte rektorene omsider får komme til orde i avisen, så påpeker han at de pengene han har reist for er prosjektmidler fra EU og Nordisk ministeråd. Og da blir jo hovedtittelen i Finnmark Dagblad – «Reiser verden rundt på elevenes bekostning» – feil for hans del.

PFU måtte felle Finnmark Dagblad for brudd på Vær Varsom-plakaten. Men jeg mener at PFU i sin uttalelse burde gitt mye mer ros til redaksjonen i Finnmark Dagblad, slik de gjorde i diskusjonen under møtet. Den anerkjennelsen og honnøren til Finnmark Dagblad som fremkom muntlig – og som er høyst fortjent – vises på ingen måte igjen i uttalelsen. PFU burde i langt større grad pekt på kvalitetene i denne journalistiske saken, og slik oppmuntret andre lokalaviser til å gjøre noe lignende.

I stedet forsøker man å skjønnmale fellelsen av Finnmark Dagblad litt ved å innføre en ny kategori PFU-kjennelse, nemlig «brudd etter en samlet vurdering». Dette er en uklar formulering som betyr – tja, fellelse under tvil? Den sier ihvertfall lite om hva PFU egentlig mener.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s